B類靚號
發布于:2016-04-23 16:17:01  瀏覽:

足彩进球彩 www.vflgm.com 400號碼  號碼狀態  月低消費  400號碼  號碼狀態  月低消費  400號碼  號碼狀態  月低消費  400號碼  號碼狀態  月低消費
4006993992  未預占  25000  4000227777  未預占  25000  4006315555  未預占  25000  4000478888  未預占  25000
4006772771  未預占  25000  4001761888  預占失敗  10000  4000125555  未預占  25000  4000688988  未預占  25000
4008777782  未預占  35000  4001752888  預占失敗  10000  4000225555  未預占  25000  4006448888  未預占  25000
4008000092  未預占  35000  4001760888  預占失敗  10000  4000428888  預占失敗  25000  4001725888  未預占  10000
4006662661  未預占  25000  4001769666  未預占  10000  4000375555  未預占  25000  4000656666  未預占  25000
4006889887  未預占  25000  4001768666  未預占  10000  4001174666  預占失敗  10000  4001751666  預占失敗  10000
4001780999  預占失敗  10000  4001351888  預占失敗  10000  4001761999  未預占  10000  4001760666  未預占  10000
4001780888  預占失敗  10000  4001726888  預占失敗  10000  4000127777  未預占  25000  4001767999  未預占  10000
4001761666  未預占  10000  4006227777  未預占  25000  4001753888  預占失敗  10000  4001578777  預占失敗  10000
4001763999  未預占  10000  4001356356  未預占  10000  4001760999  預占失敗  10000  4001531888  未預占  10000
4001767666  預占失敗  10000  4006376666  未預占  25000  4001758999  預占失敗  10000  4000815555  未預占  25000
4000856666  未預占  25000  4006569999  未預占  25000  4001762666  預占失敗  10000  4000438888  未預占  25000
4001752666  未預占  10000  4006715555  未預占  25000  4001750888  預占失敗  10000  4000725555  未預占  25000
4006925555  未預占  25000  4006048888  未預占  25000  4001753666  預占失敗  10000  4000327777  未預占  25000
4006035555  未預占  25000  4000597777  未預占  25000  4001750999  預占失敗  10000  4000649999  未預占  25000
4001387888  預占失敗  10000  4000235678  未預占  25000  4000778778  未預占  25000  4000888688  未預占  25000
4006325555  未預占  25000  4000262626  未預占  25000  4000129999  未預占  25000  4000325555  未預占  25000
4006875555  未預占  25000  4006135555  未預占  25000  4000835555  未預占  25000  4000126666  未預占  25000
4000915555  未預占  25000  4000251111  未預占  25000  4000578888  未預占  25000  4006999949  未預占  25000
4000975555  未預占  25000  4001611555  預占失敗  10000  4000749999  未預占  25000  4006888804  未預占  25000
4000985555  未預占  25000  4000510000  未預占  25000  4000476666  未預占  25000  4000928888  未預占  25000
4006985555  未預占  25000  4001397888  預占失敗  10000  4006826666  未預占  25000  4006546666  未預占  25000
4006387777  未預占  25000  4001721888  預占失敗  10000  4001024111  預占失敗  10000  4001600999  未預占  10000
4006057777  未預占  25000  4001722888  預占失敗  10000  4001399666  預占失敗  10000  4001865666  未預占  10000
4006127777  未預占  25000  4006375555  未預占  25000  4006305555  未預占  25000  4000839999  未預占  25000
4001763888  未預占  10000  4000589999  未預占  25000            
 

資費標準:

25000元類的號碼,年價格10.8萬元,0.09元/分鐘,一年內消費完。贈送彩鈴,語音導航,通話錄音,彩鈴等附加功能費用。并贈送5000條掛機短信

10000元類的B類400電話靚號 年價格6萬元,0.09元/分鐘,一年內消費完。贈送彩鈴,語音導航,通話錄音,彩鈴等附加功能費用。并贈送2000條掛機短信

上一篇:特價專區 下一篇:足彩进球彩
{ganrao}